Разсадника е лицензиран , гаранция за качеството на продукцията, безпроблемна работа с клиенти     
  работещи по "Програма за развитие на селските райони - Министерство на земеделието и храните."
  (мярка 112, 121, 141, ... ) и безпрепятствено издаване на необходимите сертификати и документи.   


 Актуални предложения за сезона:   
 черешови фиданки от сортове Ван, Бигаро Бюрла, Бинг, Санбърст, Регина.    

 Цени: От 2 до 4 лв за фиданка. 

Засаждане на овощно дръвче

Засаждането се извършва от двама работници, като единият държи дръвчето, а другият насипва почвата и притъпква  отвън навътре, като дръвчето се стръсква 2-3 пъти и се притъпква отново. Дръвчето се поставя така, че изпъкналата част в мястото на присаждане да сочи на север, като мястото на присаждане остава винаги над повърхността на почвата./Рис. 1/.

Създаване на овощна градина

При създаването на нова овощна градина се изисква  предварително да се проучат агроекологичните условия на района, от които зависи  както изборът на видовете и сортовете за засаждане, така и провеждането на агротехническите мероприятия. Различните овощни видове и сортове имат определени изисквания към климатичните и почвените условия. С оглед на тези специфични изисквания, трябва да се направи точна преценка кои овощни видове и сортове  биха могли да се отглеждат на дадено място. Такава преценка се прави от опитен агроном, специалист по овощарство.